samenwerking

Kennis en ervaring delen, kwaliteit leveren voor een eerlijke prijs

Werken met een projectteam

Afhankelijk van de opgave en uw wensen kan voor de realisatie van het plan door QAN Architectuur een projectteam worden gevormd met een bouwbedrijf en/of zelfstandige vakmensen. De integratie van het ontwerp- en bouwproces waarin kennis en ervaring wordt gedeeld heeft zijn meerwaarde in de praktijk bewezen.

Kennis en ervaring delen

De dialoog in het projectteam wordt gevoed door het doelmatig inbrengen, delen en slim combineren van kennis, ervaring en inzichten. De betrokkenheid van de deelnemers is groot, er wordt efficiënt gewerkt, de bouwkosten zijn helder en transparant, en de integrale samenwerking komt de kwaliteit van het proces en het uitgevoerde werk ten goede.

Projecten

Van woning, appartement, kantoor, bedrijfsgebouw en school tot vakantiepark en meer …

nieuws

Thermografisch onderzoek

Energie besparen begint volgens de Trias-Energetica met het voorkomen van energieverliezen. Bij een goed geïsoleerd gebouw is de benodigde energie voor verwarmen, koelen en ventileren beperkt en zijn de energiekosten …

Duurzaam circulair bouwen

Wat is circulair bouwen? Circulair bouwen is een vorm van duurzaam bouwen waarbij de principes van circulariteit worden toegepast in een gesloten kringloop, zonder schadelijke emissies naar lucht, water en …

Passieve en actieve energie

Passieve of actieve energie. Wat is het verschil? De toepassing en het gebruik van duurzame energie in bouwprojecten kan worden verdeeld in twee verschillende systemen. Passieve energiesystemen, voorbeelden: voorkomen van …

Duurzaamheid

Duurzaamheid wordt gemeten, beoordeeld en gekwalificeerd op verschillende schaalniveaus. QAN Architectuur is graag bereid u hierin te adviseren en wegwijs te maken. Duurzame ontwikkeling In het algemeen gaat het bij …

Energetische en financiële berekeningen

QAN Architectuur gebruikt gedetailleerde rekenmethoden om, afhankelijk van uw prioriteiten en ambities, energetische en financiële berekeningen te maken ten behoeve van: primaire energieverbruikenergie- en kostenbesparingeninvesteringen, terugverdientijd en opbrengstenvermindering van de …