samenwerking

Integraal, betrokken en voor een eerlijke prijs

Werken met een projectteam

Afhankelijk van de opgave en uw wensen kan door QAN Architectuur een projectteam worden gevormd met een bouwbedrijf en/of zelfstandige vakmensen in verschillende disciplines voor de realisatie van het plan. De integratie van het ontwerp- en bouwproces waarin kennis en ervaring wordt gedeeld heeft zijn meerwaarde in de praktijk bewezen.

Kennis en ervaring delen

De dialoog in het projectteam wordt gevoed door het doelmatig inbrengen, delen en slim combineren van kennis, ervaring en inzichten. De betrokkenheid van de deelnemers is groot, er wordt efficiënt gewerkt, de bouwkosten zijn helder en transparant, en de integrale samenwerking komt de kwaliteit van het proces en het uitgevoerde werk ten goede.

Projecten

Woningen, appartementen, bedrijfsgebouwen, schoolgebouwen, recreatieverblijven en meer …

nieuws

Thermografisch onderzoek

Energie besparen begint volgens de Trias-Energetica met het voorkomen van energieverliezen. Bij een goed geïsoleerd gebouw is de benodigde energie voor verwarmen, koelen en ventileren beperkt en zijn de energiekosten …

Duurzaam circulair bouwen

Wat is circulair bouwen? Circulair bouwen is een vorm van duurzaam bouwen waarbij de principes van circulariteit worden toegepast in een gesloten kringloop, zonder schadelijke emissies naar lucht, water en …

Passieve en actieve energie

Passieve of actieve energie. Wat is het verschil? De toepassing en het gebruik van duurzame energie in bouwprojecten kan worden verdeeld in twee verschillende systemen. Passieve energiesystemen, voorbeelden: voorkomen van …

Duurzaamheid

Duurzaamheid wordt gemeten, beoordeeld en gekwalificeerd op verschillende schaalniveaus. QAN Architectuur is graag bereid u hierin te adviseren en wegwijs te maken. Meer informatie.