Energetische en financiële berekeningen

QAN Architectuur gebruikt gedetailleerde rekenmethoden om, afhankelijk van uw prioriteiten en ambities, energetische en financiële berekeningen te maken ten behoeve van:

  • primaire energieverbruik
  • energie- en kostenbesparingen
  • investeringen, terugverdientijd en opbrengsten
  • vermindering van de CO2-emissie

Wat is uw energieverbruik en wat zijn de bijbehorende kosten over 10 of 20 jaar? Wist u dat de totale energiekosten over de loopduur van een hypotheek hoger kunnen uitvallen dan een investering in energiebesparende voorzieningen en maatregelen.

Primaire energie

Het primaire energieverbruik vormt een – eenvoudig te verifiëren – reële waarde voor het uiteindelijke primaire verbruik van gas én electriciteit in gebouwen, concreet uitgedrukt in kWh/m2 per jaar.

Primaire energie wordt gedefinieerd als de energie die nodig is aan de bron om het uiteindelijke energiegebruik te dekken. Dit betekent dat bijvoorbeeld voor een gebruik van 1 kWh elektriciteit aan de bron liefst 2,72 kWh energie nodig is. Er gaat immers energie verloren tijdens de omzetting naar elektriciteit, tijdens transport, etc. Voor stookolie is dat bijvoorbeeld 1,08 kWh, voor aardgas en steenkool 1,07 kWh, brandhout 1,01 kWh, etc… Het PE-kengetal is dan respectievelijk 2,72, 1,08, 1,07 en 1,01. Hoe groter het PE-kengetal, hoe meer energie verloren gaat van bron tot uiteindelijk gebruik.

Voor het verwarmen van passiefhuizen in Nederland en België tot 20 graden Celsius mag niet meer energie verbruikt worden dan 15 kWh/m² per jaar met een maximaal primair energiegebruik van 120 kWh/m² per jaar.