Als gecertificeerd bouwinspecteur verricht ik opleveringskeuringen namens en voor leden van de Vereniging Eigen Huis en daarnaast voor u als koper/opdrachtgever. Voldoet uw nieuwe woning, appartement of andere bouwwerk bij de oplevering aan de wet- en regelgeving op het gebied van bouwen en de installaties? Zijn er tekortkomingen of gebreken? Is er voldaan aan de afspraken over meer- en minderwerk? De geconstateerde opleveringspunten dienen door de verkopende partij overgenomen te worden in het PvE (procesverbaal van oplevering). Als de sleutel aan u wordt overgedragen kunt u er zeker van zijn dat aan de voorschriften en afspraken wordt voldaan.