Leidinggeven aan een projectteam, ter aanvulling op een volledige opdracht.

Organiseren

QAN Architectuur heeft ruime ervaring met de (verdeling van) taken en verantwoordelijkheden in een projectmatige samenwerking.  QAN Architectuur kan afhankelijk van de opgave, en afgestemd op de vraag- en doelstelling van de opdrachtgever, een projectteam vormen met een bouwbedrijf en/of zelfstandige vakmensen voor de realisatie van het plan. De integratie van het ontwerp- en bouwproces (door samenwerking en samenhang) heeft zijn meerwaarde in de praktijk bewezen.

Communiceren

QAN Architectuur gebruikt schetsen, 3d-modellen, tekeningen, beschrijvingen en berekeningen als primaire middellen om te communiceren. QAN Architectuur verzorgt hiermee namens de opdrachtgever de communicatie met m.n. de constructeur, de Gemeente (vergunning), het bouwbedrijf en/of de zelfstandige vakmensen in het projectteam en de leveranciers. Goed communiceren is cruciaal bij de ontwikkeling, beoordeling en realisatie van een bouwplan. Het biedt de benodigde informatie en het inzicht voor alle betrokkenen en het helpt de opdrachtgever bij het nemen van de juiste beslissingen.

Coördineren

Met het ontwerp, de begroting en de planning als uitgangspunt worden een bouwbedrijf en/of zelfstandige vakmensen uitgenodigd een aanbieding te doen op grond waarvan ze worden geselecteerd en afspraken met hen worden gemaakt (prijs- en contractvorming). Bij de bouwvoorbereiding wordt in overleg met hen bepaald wie welke taken en op welk moment zal uitvoeren om bij de realisatie van het plan tot een optimaal resultaat te komen.