Duurzaamheid

Duurzaamheid wordt gemeten, beoordeeld en gekwalificeerd op verschillende schaalniveaus. QAN Architectuur is graag bereid u hierin te adviseren en wegwijs te maken.

Duurzame ontwikkeling

In het algemeen gaat het bij de aanpak van de duurzame ontwikkeling van een gebouwde omgeving over adaptatie (aanpassen aan de gevolgen van klimaatverandering), milieumaatregelen en het vernieuwen/verbeteren van de organisatie en samenwerking. Op wijk- en buurtniveau wordt een relatiematrix gebruikt om de verschillende keuzes op elkaar af te stemmen en in de praktijk te brengen. Daarbij worden de volgende stappen doorlopen: duurzaamheid definiëren, prioriteiten stellen, ambities bepalen, maximaliseren, integreren in het ontwerp en optimaliseren.

BREEAM

BREEAM-NL Nieuwbouw en Renovatie is in Nederland hét keurmerk om nieuwbouwprojecten en grootschalige renovaties te beoordelen op duurzaamheidsprestatie. BREEAM-NL Nieuwbouw en Renovatie is er voor kantoren, retail, scholen, industriële gebouwen, woningen, bijeenkomst- en logiesfuncties en datacenters. Met BREEAM-NL Nieuwbouw en Renovatie worden gebouwen beoordeeld op negen verschillende duurzaamheidsonderwerpen: management, gezondheid, energie, transport, water, materialen, afval, landgebruik en ecologie en vervuiling. Bron: breeam.nl
BREEAM-NL In-Use is voor bestaande utiliteitsgebouwen hét managementinstrument om concreet en meetbaar met integrale verduurzaming aan de slag te gaan. Het is de meest gebruikte standaard in Europa. Het toepassen van BREEAM-NL In-Use levert je waardevolle inzichten op, waarmee je het verduurzamingstraject van je gebouw kunt vastleggen, monitoren en verbeteren. Een managementinstrument in de transitie naar een duurzaam gebouw of portefeuille. Door de brede, internationale acceptatie van BREEAM-NL In-Use in de bouw- en vastgoedwereld en door de overheid wordt een met BREEAM-NL In-Use aangetoonde prestatie begrepen, erkend én beloond. Bron: breeam.nl

BENG

Volgens het Bouwbesluit geldt dat de vergunningaanvragen voor alle nieuwbouw, zowel woningbouw als utiliteitsbouw, vanaf 1 januari 2020 moeten voldoen aan de eisen voor bijna energieneutrale gebouwen (BENG).  Deze eisen hebben betrekking op de energieprestatie (incl. ventilatie, luchtdichtheid en isolatiewaarden) en de milieuprestatie (de belasting van het milieu beperken door de in het bouwwerk toe te passen materialen).

De BENG-indicatoren zijn:
1. de maximale energiebehoefte in kWh per m2 GBO per jaar 
2. het max. primair fossiel energiegebruik in kWh per m2 GBO per jaar
3. het minimale aandeel hernieuwbare energie in procenten