Thermografisch onderzoek

Energie besparen begint volgens de Trias-Energetica met het voorkomen van energieverliezen.

Bij een goed geïsoleerd gebouw is de benodigde energie voor verwarmen, koelen en ventileren beperkt en zijn de energiekosten laag.

Warmteverliezen ontstaan door het ontbreken of een beperkte aanwezigheid van dak-, gevel- en vloerisolatie, door plaatselijke of lineaire koudebruggen of door bijvoorbeeld vochtophoping in dak-, gevel en/of vloerconstructies.

Ventilatie kost energie (o.a. warmteverlies bij natuurlijk ventilatiesystemen en elektriciteit bij warmteterugwin-installaties), maar bij de toepassing van bijvoorbeeld zomer-nachtventilatie (luchtverversing en koeling) wordt slim gebruik gemaakt van natuurlijke luchtstromen op de momenten dat je het zonder energie en -verliezen kunt benutten. 

Voor het koelen van een gebouw (bij hoge buitentemperaturen) kan energieverlies ook worden voorkomen door de juiste keuze van het (natuurlijke) isolatiemateriaal voor het dak en de gevel, door de toepassing van (vaste) zonwering en door bijvoorbeeld de indeling en het gebruik af te stemmen op de oriëntatie van het gebouw.

Het voorkomen of zoveel mogelijk beperken van energieverliezen vraagt behalve deskundigheid de nodige hulpmiddelen om te analyseren welke voorzieningen of maatregelen kunnen worden toegepast.

Om te onderzoeken hoe energieverliezen in bestaande gebouwen verholpen of verminderd kunnen worden maakt QAN Architectuur naast rekenprogramma’s gebruik van een warmtebeeldcamera (thermografisch onderzoek) om daarmee maatwerk te kunnen leveren op basis van een analyse en concrete, betrouwbare gegevens.