Nieuws

Thermografisch onderzoek

Energie besparen begint volgens de Trias-Energetica met het voorkomen van energieverliezen. Bij een goed geïsoleerd gebouw is de benodigde energie voor verwarmen, koelen en ventileren beperkt en zijn de energiekosten …

Duurzaam circulair bouwen

Wat is circulair bouwen? Circulair bouwen is een vorm van duurzaam bouwen waarbij de principes van circulariteit worden toegepast in een gesloten kringloop, zonder schadelijke emissies naar lucht, water en …

Passieve en actieve energie

Passieve of actieve energie. Wat is het verschil? De toepassing en het gebruik van duurzame energie in bouwprojecten kan worden verdeeld in twee verschillende systemen. Passieve energiesystemen, voorbeelden: voorkomen van …

Duurzaamheid

Duurzaamheid wordt gemeten, beoordeeld en gekwalificeerd op verschillende schaalniveaus. QAN Architectuur is graag bereid u hierin te adviseren en wegwijs te maken. Duurzame ontwikkeling In het algemeen gaat het bij …

Energetische en financiële berekeningen

QAN Architectuur gebruikt gedetailleerde rekenmethoden om, afhankelijk van uw prioriteiten en ambities, energetische en financiële berekeningen te maken ten behoeve van: primaire energieverbruik energie- en kostenbesparingen investeringen, terugverdientijd en opbrengsten …