Duurzaam circulair bouwen

Wat is circulair bouwen?

Circulair bouwen is een vorm van duurzaam bouwen waarbij de principes van circulariteit worden toegepast in een gesloten kringloop, zonder schadelijke emissies naar lucht, water en bodem. Herbruikbaarheid van grondstoffen en materialen wordt gemaximaliseerd, bouw- en sloopafval wordt geminimaliseerd. Samenwerken en kennis delen is een essentiële voorwaarde om tot circulariteit te komen.

QAN Architectuur maakt gebruik van het Milieuclassificatiesysteem van het NIBE, een database met informatie over de milieu- en gezondheidsgegevens van materialen, samengestelde bouwelementen en beschikbare producten. Met dit systeem kan op een heldere, snelle en controleerbare wijze de relatieve milieubelasting worden beoordeeld en vergeleken. Het biedt alle betrokkenen in het bouwproces een onafhankelijke leidraad voor duurzaam en circulair bouwen.