Duurzaam circulair bouwen

Wat is circulair bouwen? Circulair bouwen is een vorm van duurzaam bouwen waarbij de principes van circulariteit worden toegepast in een gesloten kringloop, zonder schadelijke emissies naar lucht, water en …