Architectenregister

Ik sta als architect ingeschreven in het architectenregister, onder registratie-nummer 1.970101.019. De Wet op de architectentitel beschermt de titels architect, stedenbouwkundige, tuin- en landschapsarchitect en interieurarchitect. De doel-stellingen van de Wet op de architectentitel zijn:

Kwaliteitsborging: Waarborgen dat vormgevers van stad en land voldoende zijn opgeleid om vakbekwaam hun werk te doen.
Bescherming van opdrachtgevers: Indien de opdrachtgever een geregistreerde ontwerper inschakelt mag hij ervan uitgaan dat deze beschikt over voldoende deskundigheid om de opdracht te realiseren.
Implementeren van Europese regelgeving: Dit verduidelijkt de wettelijke positie van de Nederlandse architect, stedenbouwkundige, tuin- en landschapsarchitect en interieurarchitect en vergemakkelijkt de toegang tot werk in andere EU-landen.

Beroepsontwikkeling

Volgens de bepalingen van de Wet op de architectentitel neem ik deel aan activiteiten die primair tot doel hebben relevante kennis, vaardigheden en inzichten te vergroten. De activiteiten vallen binnen de reikwijdte van het vakgebied en zijn van direct belang voor de beroepsuitoefening.
Beroepsontwikkeling kan tevens (voor zover dit niet een reguliere taak is) plaatsvinden door middel van het inhoudelijk verzorgen van van bovengenoemde activiteiten, het schrijven van een artikel of het doen of begeleiden van een onderzoek/literatuurstudie.

DNR en CR

Architectenbureau QAN Architectuur voert opdrachten uit volgens de algemene voorwaarden van de DNR 2011 (De Nieuwe Regeling: Rechtsverhouding opdrachtgever-architect) of de CR 2013 (Consumentenregeling: Rechtsverhouding consument-architect).
De DNR kan worden toegepast op opdrachten van iedere omvang, zowel op een monodisciplinaire opdracht als op een geïntegreerde opdracht. De CR kan behalve op opdrachten van privépersonen ook toegepast worden op opdrachten van kleine rechts-personen, bijvoorbeeld van een winkelier die zijn bedrijfsruimte wil laten verbouwen.

Kamer van Koophandel

QAN Architectuur staat ingeschreven in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel in Nijmegen, onder registratienummer 09189020.