Context

De gevolgen van de verstedelijking, globalisering, economische crisis en milieu-problematiek vragen om innovatieve oplossingen, multidisciplinaire samenwerkingen en integrale kennisontwikkelingen. Met het architectenbureau QAN Architectuur wil ik hieraan een bijdrage leveren door de kansen en mogelijkheden van een aanpak gebaseerd op inzicht (informatie) en veerkracht (ontwikkeling) te onderzoeken en in de praktijk te brengen. We volgen de ontwikkelingen, nemen er deel aan en spelen in op veranderingen.

Duurzaamheid

Ruimtelijke vraagstukken dienen altijd gepaard te gaan met het vinden van de juiste balans tussen ruimtelijke, sociale, economische en ecologische belangen. De duurzaamheid van landschappen, stedenbouw en architectuur is de belangrijkste voorwaarde voor het gebruik. Duurzaam ontwikkelen, ontwerpen en bouwen is van levensbelang, hier en nu, daar en later. 

Waardering

Niet alleen de lokatie, het type en het aantal ruimten van een gebouw telt. De uitstraling, de duurzaamheid (incl. de energie-effficiƫntie), het comfort en niet in de laatste plaats de gebruiksmogelijkheden zijn medebepalend voor de kwaliteit, de kosten en uiteindelijk de waardering van een gebouw. Dit geldt niet alleen voor de nieuwbouw, maar ook voor de bestaande bouw.