Energetische en financiële berekeningen middels het QAN Energieplan als basis voor slimme investeringen in de energie-efficiëntie van uw bestaande of nieuwe woning, bedrijfspand of schoolgebouw.

 
De afbeelding toont een selectie van maatregelen en voorzieningen die in projecten van QAN Architectuur zijn toegepast.


De voordelen van het QAN Energieplan, nu en op termijn:

  • een lagere energierekening
  • een beter comfort en een gezonder binnenklimaat
  • een lagere CO2-uitstoot
  • minder afhankelijk van de energiemarkt
  • een hogere waarde van het gebouw

Een energiezuinig, energieneutraal of energieleverend gebouw? QAN Architectuur heeft ruime ervaring op het gebied van duurzaam bouwen en het berekenen van de energie-efficiëntie van gebouwen. Opdrachten in deze bestaan uit het inventariseren, verwerken en analyseren van betrouwbare en concrete gegevens om bewuste keuzes te kunnen maken en uiteindelijk tot het gewenste resultaat te komen.

Voor de berekeningen maakt QAN Architectuur gebruik van de BENG 2020-rekenmethode, gebaseerd op nauwkeurige Passivhaus (PHPP) rekenmodellen en het Nederlandse NZEB model. Met het gebruik van deze methode wordt rekening gehouden met de BENG-normen die vanaf 1 januari 2020 van kracht worden en de EPC zullen opvolgen.

In het rekenmodel worden naast specifieke, geïnventariseerde gegevens van het klimaat, de omgeving, het gebouw en het gebruik de gegevens van maatregelen en voorzieningen verwerkt en geanalyseerd waarmee energieverliezen worden voorkomen, het energiegebruik wordt verlaagd, duurzame energie wordt opgewekt en potentiële energie wordt benut.

U kunt hiermee volgens uw prioriteiten en ambities kiezen uit een veelzijdig aanbod van mogelijkheden, en u krijgt direct een nauwkeurig inzicht in de effecten per verandering of ingreep, zowel energetisch als financieel.

Meer weten? We maken graag een vrijblijvende afspraak om u nader te informeren over het QAN Energieplan.

Meer informatie over deze dienst speciaal voor woningen vindt u op de weblog QAN Energieplan.