Alle blog-artikelen

Terrazzo vloer

Mei 2015:
Cementgebonden terrazzovloeren werden in Nederland vanaf de tweede helft van de 19e eeuw aangebracht in bijvoorbeeld de hal, keuken en/of het toilet van gebouwen. Tijdens de verbouwing en uitbreiding van een jaren '30 woning (zie projectinformatie) is de terrazzovloer van de keuken volledig vernieuwd.

Bordestrap

Mei 2015:
Een nieuwe bordestrap bestaande uit gegalvaniseerde stalen consoles met daarop verlijmd belgisch hardsteen vormt de overgang tussen binnen en buiten (zie projectinformatie).

Convectortegel

Januari 2016:
Een convectorput wordt vaak afgedekt met een houten of aluminium rooster. In de uitbouw van een jaren '30 woning (zie projectinformatie) is de vloer afgewerkt met keramische vloertegels. Voor de afdekking van de convectorput hebben we dezelfde tegels toegepast en voor de warmtedoorvoer uitsparingen in deze tegels laten maken.

Groen dak

Voorjaar 2016:
Een groen dak (in dit geval een sedumdak) is water-accumulerend, vangt fijnstof op, vermindert de opwarming van een gebouw én draagt bij aan het beperken van de ecologische footprint. Vaak wordt gedacht dat de dakconstructie hiervoor verzwaard moet worden. Uit een controle van deze houten dakconstructie bleek dat het extra gewicht van het groene dak binnen de marges van de toegestane belasting bleef.

Lucht/water-warmtepomp

Aug 2016:
In samenspraak met de installateur hebben we bij de renovatie van een herenhuis een lucht/water-warmtepomp toegepast i.c.m. lagetemperatuurverwarming (convectoren). Bij lucht/water-warmtepompen wordt de energie uit de buitenlucht gehaald. Bij het comprimeren van deze lucht ontstaat warmte die wordt afgegeven aan water; een ideaal systeem voor de verwarming van een woning. Lagetemperatuurverwarming verwarmt een zeer goed geïsoleerd huis gelijkmatiger, constanter en milieuvriendelijker in vergelijking met een gewone cv. Zo bespaar je energie en geniet je in huis van meer comfort (zie projectinformatie).

Zonnepanelen

Aug 2016:
Voor het opwekken van duurzame energie hebben we bij de renovatie van een herenhuis behalve een lucht/water-warmtepomp met een besparing op het gasverbruik ook zonnepanelen toegepast met een besparing van 70-80 % op het stroomverbruik. Deze panelen hebben een draagstructuur met ballast en een kleine hellingshoek. Hierdoor krijgt de wind er minder vat op en zijn ze niet zichtbaar vanaf de straat (zie projectinformatie).

Spelen op zolder

Januari 2016:
Hoe kom je op de zolder? Met een trap of een ladder? Of iets er tussenin, wat we zelf kunnen bedenken en maken van hout en staal? Zie hier de uitkomst: een kantelbare kindertrap bestaande uit een houten paneel met 'uitgesneden en omgevouwen' treden. Het paneel vormt één geheel met de ronde, houten leuningen aan de langszijden (v.v. een sponning voor een verzonken aansluiting). Als balustrade voor de vide hebben we een stalen hekwerk toegepast waarover de houten leuning is doorgezet (zie projectinformatie).

Aardwarmte

November 2016:
Met een gesloten aardwarmte-bronsysteem wordt de warmte uit de bodem door een warmtepomp op de juiste temperatuur gebracht waardoor gebouwen comfortabel kunnen worden verwarmd. We passen dit systeem toe bij de verbouwing/renovatie van een bedrijfspand dat volledig wordt voorzien van vloerverwarming (zie projectinformatie).

Stalen buispalen

November 2016:
In meerder projecten hebben we stalen buispalen toegepast als fundering voor uitbreidingen van bestaande gebouwen. De kleine heistelling is ideaal als de ruimte beperkt is en het in de grond aanbrengen van de palen is trillings- en geluidsarm.

Vloer inloopdouche

Dec 2014:
De vloer (opbouw) van deze inloopdouche is a.h.v. het ontwerp op maat samengesteld uit een rvs-frame met goot/afvoer en een dek van teakhout. De glazen wand hangt vrij van het rvs-frame (zie projectinformatie).

Hangende glazen wand

Dec 2014:
De glazen wand (gehard en geëtst glas) van de inloopdouche hebben we opgehangen aan de dakconstructie door middel van staaldraad (rvs), spanners, harpen en katrollen (zie projectinformatie).

Zonwering geïntegreerd

Januari 2016:
Deze houten pui is voorzien van screens (buitenzonwering) die boven de bovendorpel van de pui zijn gemonteerd en onzichtbaar zijn afgewerkt met een strook belgisch hardsteen. De geleiders van de screens zijn bevestigd op de stijlen van de pui waarop een voorzetstijl is aangebracht. De plint onder de pui bestaat ook uit belgisch hardsteen. (zie projectinformatie).

Wat maakt een huis comfortabel?

Een huis wordt vaak comfortabel genoemd als het veilig en functioneel is, voldoende ruimte biedt en is aangesloten op riolering, gas, electriciteit en water. En het is natuurlijk belangrijk dat het verwarmd, gekoeld en geventileerd kan worden, zonder hinder van tocht, vocht, geluid, geur e.d. en zonder (kostbare) energie te verliezen.

Comfort aanbieden is één, comfort leveren is meer. Om een huis comfortabel te maken is het gebruik en de beleving van belang. Bijvoorbeeld als het gaat om de relatie van het huis met de omgeving. Of om de indeling van de plattegrond, die voor de ene gebruiker logisch is, maar voor de andere bezwaren heeft. Ook de hoeveelheid zon- en daglicht, de materiaal- en kleurkeuze, het interieur e.d. zijn van invloed op de beleving en zeer persoonsgebonden. Comfort aanbieden is dan ook niet alleen het leveren van bekende of kant en klare oplossingen, maar vraagt inlevingsvermogen om te voldoen aan specifieke wensen en behoeften van de gebruiker en deskundigheid om hierin volledig en doeltreffend te zijn.

Bovendien is het comfort van een huis tijdgebonden en afhankelijk van de aanpassingsmogelijkheden. Een authentiek herenhuis was 100 jaar geleden comfortabel, en kan dat in het heden nog zijn met de nodige aanpassingen en verbeteringen. Tot de jaren zeventig werden huizen in Nederland nauwelijks voorzien van warmte-isolatie; dat kunnen we ons nu niet meer voorstellen. Van belang is dan ook dat een huis met de tijd veranderingen kan ondergaan volgens de geldende voorwaarden en wensen, en daarmee duurzamer zal worden.

Comfort wordt ook bepaald door de samenhang van verschillende keuzes en de consequenties. Een voorbeeld hiervan is de beïnvloeding van het evenwicht in de warmte- en vochthuishouding van een huis. Bij de keuze van een goed (gezond) ventilatiesysteem is het van belang dat de capaciteit voldoende is én dat warmteverliezen worden voorkomen. En bij het aanbrengen van (betere) gevelisolatie mogen er ergens anders geen vochtproblemen (condensatie) ontstaan, bijvoorbeeld in de dakconstructie. Veel keuzes vragen dan ook kennis en inzicht in het combineren en afstemmen van bestaande en nieuwe technieken, voorzieningen, materialen e.d.

Op basis van deze benadering gaat het volgens QAN Architectuur bij het comfort van een huis in het algemeen om zowel de ruimtelijke, functionele, technische en financiële voorwaarden en kwaliteiten. Bij de nieuwbouw van een huis zijn de mogelijkheden talrijk, maar ook bij bestaande huizen zijn vrijwel altijd verbeteringen of maatregelen mogelijk. Wat vooral telt is de aandacht voor het gebruik, de integratie en de duurzaamheid.

Energetische en financiële berekeningen met BENG 2020

Juni 2015:
QAN Architectuur gebruikt de nieuwe, gedetailleerde rekenmethode BENG 2020 om, afhankelijk van uw prioriteiten en ambities, energetische en financiële berekeningen te maken ten behoeve van:

  • energie- en kostenbesparingen
  • investeringen, terugverdientijd en opbrengsten
  • vermindering van de CO2-emissie

Wat is uw energieverbruik en wat zijn de bijbehorende kosten over 10 of 20 jaar? Wist u dat de totale energiekosten over de loopduur van een hypotheek hoger kunnen uitvallen dan een investering in energiebesparende voorzieningen en maatregelen?

Zie voor meer informatie met rekenmodellen van verschillende referentieprojecten de weblog QAN Energieplan.

Primaire energie

Juni 2015:
Het primaire energieverbruik vormt een – eenvoudig te verifiëren – reële waarde voor het uiteindelijke primaire verbruik van gas én electriciteit in gebouwen, concreet uitgedrukt in kWh/m2 per jaar.

Primaire energie wordt gedefinieerd als de energie die nodig is aan de bron om het uiteindelijke energiegebruik te dekken. Dit betekent dat bijvoorbeeld voor een gebruik van 1 kWh elektriciteit aan de bron liefst 2,72 kWh energie nodig is. Er gaat immers energie verloren tijdens de omzetting naar elektriciteit, tijdens transport, etc. Voor stookolie is dat bijvoorbeeld 1,08 kWh, voor aardgas en steenkool 1,07 kWh, brandhout 1,01 kWh, etc… Het PE-kengetal is dan respectievelijk 2,72, 1,08, 1,07 en 1,01. Hoe groter het PE-kengetal, hoe meer energie verloren gaat van bron tot uiteindelijk gebruik. (bron: passiefhuisplatform.be)

Voor het verwarmen van passiefhuizen in Nederland en België tot 20 graden Celsius mag niet meer energie verbruikt worden dan 15 kWh/m² per jaar met een maximaal primair energiegebruik van 120 kWh/m² per jaar.

Zie voor meer informatie de weblog QAN Energieplan.

Energie Subsidiewijzer

Ontdek in twee stappen of er subsidies en aantrekkelijke leningen zijn om uw woning energiezuiniger te maken met de Energie Subsidiewijzer. Een initiatief van Milieucentraal en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE)

Met de Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE) van de RVO kunt u een tegemoetkoming krijgen voor de aanschaf van zonneboilers, warmtepompen, biomassaketels en pelletkachels. De regeling is voor zowel particulieren als zakelijke gebruikers.

Duurzaam (ver-) bouwen

Fiscale voordelen, leningen en subsidies voor ondernemers die duurzaam willen (ver-)bouwen vind u op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Ook voor energiezuinige technieken en duurzame energie.

Energiezuinig (ver-)bouwen

Wegwijs in subsidies en financieringsmogelijkheden wanneer u als particulier energiezuinig wilt (ver-)bouwen: zie het QAN Energieplan.

Klimaatakkoord: de belangrijkste plannen op een rij

21 Dec. 2018, Bron: nu.nl
Na maanden onderhandelen is het klimaatakkoord vanmiddag overhandigd aan het kabinet. Op meer dan 200 pagina's staan plannen om de CO2-uitstoot in Nederland terug te brengen. In 2030 moet die met 49 procent zijn gedaald ten opzichte van 1990. Dit zijn de belangrijkste maatregelen die je als burger gaat merken:

  • In 2021 moeten alle gemeenten bekendmaken wanneer welke wijk in Nederland van het gas af gaat.
  • Huiseigenaren die als gevolg hiervan hun huis ingrijpend moeten verduurzamen kunnen een goedkope gebouwgebonden lening krijgen. Die lening gaat mee met het huis bij de verkoop en 'hangt' dus niet aan de eigenaar.
  • De belasting op gas gaat omhoog. Om mensen met een minimuminkomen tegemoet te komen, wordt de jaarlijkse teruggave van energiebelasting vier jaar verhoogd.
  • Woningcorporaties moeten de startmotor vormen van de verduurzaming van onze huizen, het gaat om 30.000 tot 50.000 huizen per jaar. De corporaties krijgen hier extra geld voor. Als woningcorporaties op grote schaal beginnen wordt het energiezuiniger maken van je huis snel goedkoper is de verwachting.
  • Verhuurders worden verplicht om woningen te verduurzamen. De energieprestatie van de woning zal sterker gaan meetellen in de maximale huurprijs.

T 024-3244660