Riemer Kuiper

Architect, bouwkundig ingenieur, adviseur duurzaam bouwen.
Met de start van QAN Architectuur in 2008 kreeg mijn loopbaan een nieuw vervolg, waarin met passie en optimisme een eigen richting is gekozen en nieuwe doelstellingen zijn geformuleerd.
Mijn werkgebied is de ontwikkeling en realisatie van duurzame leefruimten in nieuwe en bestaande situaties. Hierin maak ik me sterk voor een gecoördineerde, integrale benadering en aanpak van de opgave, vanaf het ontwerp tot en met de uitvoering en ingebruikname van een bouwwerk.

Werkwijze

Architectenbureau QAN Architectuur is onafhankelijk en vertegenwoordigd de opdrachtgever in het bouwproces.
De vraag- en doelstelling van de opdrachtgever/gebruiker vormt het uitgangspunt voor de (integrale) benadering en aanpak van het ontwerp- en bouwproces. De dialoog in dit proces wordt gevoed door het doelmatig inbrengen en slim combineren van (gedeelde) kennis, ervaring en inzichten. Communicatie, organisatie en integriteit vormen de kracht van de interactieve samenwerking.

Architectuur

Architectuur is ruimte creëren; een inspirerend denk- en werkproces waarin de relatie tussen de omgeving, het gebouw en het gebruik centraal staat. Als architect beoog ik in dit proces met de opdrachtgever/gebruikers en de deelnemers aan een project ruimte en vrijheid te creëren om te verkennen, te ontdekken en te beleven. Ruimte om te wonen, te werken, te leren, te ontspannen, te spelen, te ... Ruimte, met meer mogelijkheden dan denkbaar is.

De naam QAN

QAN is een lettercode die gebruikt wordt in de luchtvaart en de meteorologie. Het geeft de windrichting en windsnelheid aan op een bepaalde plaats en tijd. QAN staat in de naam van het bureau voor:
-het gebruik en de beleving van ruimte
-veranderlijke omstandigheden
-vooruitzien en anticiperen

T 024-3244660