Begrippen

Wat maakt een huis comfortabel?

Een huis kan comfortabel worden genoemd als het veilig en functioneel is, voldoende ruimte biedt en is aangesloten op riolering, gas, electriciteit en water. En het is natuurlijk belangrijk dat het verwarmd, gekoeld en geventileerd kan worden, zonder hinder van tocht, vocht, geluid, geur e.d. en zonder (kostbare) energie te verliezen.

Comfort aanbieden is één, comfort leveren gaat verder. Om een huis comfortabel te maken is het gebruik en de subjectieve ervaring van belang. Bijvoorbeeld als het gaat om de relatie van het huis met de omgeving. Of om de indeling van de plattegrond, die voor de ene gebruiker logisch is, maar voor de ander bezwaren heeft. Ook de hoeveelheid zon- en daglicht, de materiaal- en kleurkeuze, het interieur e.d. zijn van invloed op de beleving en zeer persoonsgebonden. Comfort aanbieden is dan ook niet alleen het leveren van bekende of kant en klare oplossingen, maar vraagt inlevingsvermogen om te voldoen aan specifieke wensen en behoeften van de gebruiker en deskundigheid om hierin volledig en betrouwbaar te zijn.

Bovendien is het comfort van een huis tijdgebonden en afhankelijk van de aanpassingsmogelijkheden. Een authentiek herenhuis was 100 jaar geleden comfortabel, en kan dat nu nog zijn met de nodige aanpassingen en verbeteringen. Tot de jaren zeventig werden huizen in Nederland nauwelijks voorzien van warmte-isolatie; dat kunnen we ons nu niet meer voorstellen. Van belang is dan ook dat een huis met de tijd veranderingen kan ondergaan volgens de geldende voorwaarden en voorkeuren, en daarmee duurzamer zal worden.

Comfort wordt ook bepaald door de samenhang van verschillende keuzes en de consequenties. Een voorbeeld hiervan is de beïnvloeding van het evenwicht in de warmte- en vochthuishouding van een huis. Bij de keuze van een goed (gezond) ventilatiesysteem is het van belang dat de capaciteit voldoende is én dat warmteverliezen worden voorkomen. En bij het aanbrengen van (betere) gevelisolatie mogen er ergens anders geen vochtproblemen (condensatie) ontstaan, bijvoorbeeld in de dakconstructie. Veel keuzes vragen dan ook kennis en inzicht in het combineren en afstemmen van bestaande en nieuwe technieken, voorzieningen, materialen e.d.

Op basis van deze benadering gaat het volgens QAN Architectuur bij het comfort van een huis in het algemeen om zowel de ruimtelijke, functionele, technische en financiële voorwaarden en kwaliteiten. Bij de nieuwbouw van een huis zijn de mogelijkheden talrijk, maar ook bij bestaande huizen zijn vrijwel altijd verbeteringen of maatregelen mogelijk. Wat vooral telt is de aandacht voor het gebruik, de integratie en de duurzaamheid.