Energie-efficiƫnt bouwen

Duurzaam rekenen

Juni 2015:
QAN Architectuur gebruikt de nieuwe, gedetailleerde rekenmethode 'duurzaam rekenen' om, afhankelijk van uw prioriteiten en ambities, energetische en financiële berekeningen te maken ten behoeve van:

  • energie- en kostenbesparingen
  • investeringen, terugverdientijd en opbrengsten
  • vermindering van de CO2-emissie

Wat is uw energieverbruik en wat zijn de bijbehorende kosten over 10 of 20 jaar? Wist u dat de totale energiekosten over de loopduur van een hypotheek hoger kunnen uitvallen dan een investering in energiebesparende voorzieningen en maatregelen?

Zie voor meer informatie met rekenmodellen van verschillende referentieprojecten de weblog QAN Energieplan.

Primaire energie

Juni 2015:
Primaire energie wordt gedefinieerd als de energie die nodig is aan de bron om het uiteindelijke energiegebruik te dekken. Dit betekent dat bijvoorbeeld voor een gebruik van 1 kWh elektriciteit aan de bron liefst 2,72 kWh energie nodig is. Er gaat immers energie verloren tijdens de omzetting naar elektriciteit, tijdens transport, etc. Voor stookolie is dat bijvoorbeeld 1,08 kWh, voor aardgas en steenkool 1,07 kWh, brandhout 1,01 kWh, etc… Het PE-kengetal is dan respectievelijk 2,72, 1,08, 1,07 en 1,01. Hoe groter het PE-kengetal, hoe meer energie verloren gaat van bron tot uiteindelijk gebruik. (bron: passiefhuisplatform.be)

Het primaire energieverbruik vormt een – eenvoudig te verifiëren – reële waarde voor het uiteindelijke primaire verbruik van gas én electriciteit in gebouwen, concreet uitgedrukt in kWh/m2 per jaar.

Het QAN Energieplan geeft d.m.v. de rekenmethode ‘duurzaam rekenen’ met de berekeningen van m.n. de meterstanden, het primaire energieverbruik en de rentabiliteit van de investeringen een realistisch beeld van de energie-efficiëntie van gebouwen.

Zie voor meer informatie de weblog QAN Energieplan.