Kennis en ervaring in het vakgebied

 

• algemeen: veiligheid, gezondheid, bruikbaarheid, duurzaamheid
   
• afwerking: gevel-, vloer-, wand-, plafond-, en dakafwerking
   
• bestekken: beschrijving bouwkundige, installatietechnische en terrein werken met algemene voorwaarden
   
• bouwdelen: daken, gevels, vloeren, trappen, kozijnen, beglazing, enz.
   
• bouwkosten: kostenraming, elementen- en investeringsbegroting
   
• bouwfysica: geluid, licht, ventilatie, warmte, koeling
   
• bouwmaterialen: kenmerken, eigenschappen, toepassingen
   
• bouwmethoden: stapelbouw, gietbouw, montagebouw, houtskeletbouw
   
• constructies: ontwerp funderingen, draagstructuur beton/staal/hout
   
• contracten: vorming, beoordeling, inlichtingen en/of aanwijzingen
   
• dampopen bouwen: ademend binnenklimaat met natuurlijke vocht- en warmte regulering door dampopen constructie
   
• duurzaamheid: milieu, materialen, energie, comfort, hergebruik
   
• energie: minder fossiele brandstoffen, meer water, zon, wind, biomassa, bodemenergie
   
• energiebesparing: besparingen op energieverbruik en kosten
   
• energie-efficiëntie: energiezuinig, energieneutraal of passief bouwen
   
• grondwerk: bodem, sonderingen, grondwater, drainage, grondverbetering
   
• installaties: verwarming, verlichting, water, riolering, ventilatie, hwa e.d.
   
• interieur: trappen, kasten, meubilair, keuken, sanitair e.d.
   
• inventarisatie: maatvoering, techniek, materialen, milieu, kwaliteit, gebruik, waarde
   
• integratie: mens, gebouw en installaties
   
• keuringen aankoopkeuring en opleveringskeuring woningen
   
• markt en economie: onderzoek, vraag, budget, haalbaarheid, waarde, opbrengst
   
• ontwerp: ruimte, vorm, verhouding, gebruik, materiaal, kleur
   
• oplevering: opname, beoordeling en rapportage
   
• planning: projectplanning, werkplanning
   
• prijs: beoordeling/overleg aanbieding, meer- en minderwerk
   
• projectleiding of regie: communicatie, organisatie en coördinatie
   
• subsidies: duurzaamheid en energie
   
• tekenwerk: ruimtelijk, bouwkundig, constructief, installatietechnisch e.d.
   
• terrein: bestrating, terras, tuin, begroeiing, bijgebouw
   
• typologie: trends, stromingen, bouwstijlen, karakteristieken
   
• uitvoering (bouw): bouwbegeleiding, directievoering, nazorg
   
• vergunningen: bouw-, en evt. sloopvergunning e.d.; vergunningsvrij bouwen
   
• visualisaties: 3D-modellen, maquette, animaties
   
• voorschriften: bestemmingsplan, bouwbesluit, welstand