Inspireren

Opdrachtgevers verschillen als het gaat om de inbreng van ideëen, gedachten, beelden e.d. bij een opgave. De ene opdrachtgever weet precies wat hij/zij wil, de ander is vooral benieuwd naar de mogelijkheden. QAN Architectuur vult dit zonodig aan met inspirerende concepten, concrete toepassingen, informatie over nieuwe ontwikkelingen en/of alternatieve voorstellen.

Organiseren

Een organisatie van deskundige, ervaren en gemotiveerde mensen, afgestemd op de vraag en het doel van de opdrachtgever, de omvang en de complexiteit van het project. QAN Architectuur werkt met partners die hun toegevoegde waarde individueel en in teamverband hebben bewezen en biedt hiermee, naast de eigen inbreng, kansen en mogelijkheden voor een optimaal resultaat.

Integreren

De integratie van informatie, ontwerpen en/of adviezen is van belang voor u als opdrachtgever en iedere deelnemer aan het project. Het draagt bij aan de organisatie en betrokkenheid van de individuele deelnemer én het team. Kennis en ervaring bij elkaar brengen en samen delen is klantgericht, efficiënt werken met betere resultaten.

Communiceren

QAN Architectuur gebruikt schetsen, 3d-modellen, tekeningen, beschrijvingen en berekeningen als primair middel om te communiceren. QAN Architectuur en de deelnemers aan een ontwerp- of bouwteam vullen elkaar aan; praktijkervaringen, vaardigheden en doordachte voorstellen dragen wij aan elkaar over. De communicatie, het inzicht en de transparantie helpen de opdrachtgever en de deelnemers bij de onderbouwing van de plannen en het nemen van de juiste beslissingen.

Stimuleren

Of het plan nu basic, bijzonder of buitengewoon is, een doordacht ontwerp met een vakkundige, heldere uitwerking werkt stimulerend voor de deelnemers die betrokken worden bij de realisatie van het project.

Beoordelen

QAN Architectuur beoordeelt o.a. de bouw- en gebruikstechnische kwaliteit (bestaande gebouwen), de externe randvoorwaarden, de haalbaarheid van de opgave, het ontwerp (ten opzichte van de uitgangspunten) en de verhouding van het prijs- en kwaliteitaanbod.

Coördineren

QAN Architectuur is bekend met de rollen, taken en verantwoordelijkheden binnen een projectmatige samenwerking (individueel en intergraal) en kan namens de opdrachtgever de regie of projectleiding op zich nemen. Met het ontwerp, de begroting en de planning als uitgangspunt van het plan kunnen de juiste beslissingen worden genomen voor de organisatie en realisatie van het werk. Vraag en aanbod worden op elkaar afgestemd en vastgelegd in heldere afspraken.

Controleren

QAN Architectuur bewaakt tijdens de uitvoering van het werk de naleving van overeenkomsten en tijdschema's, de bouwkosten, de kwaliteit en uiteindelijk of het werk naar behoren wordt opgeleverd.