Riemer Kuiper

Met de oprichting van QAN Architectuur in Nijmegen kreeg mijn loopbaan als bouwkundig ingenieur en architect in het jaar 2008 een nieuw vervolg, waarin met passie en optimisme een eigen richting is gekozen en nieuwe doelstellingen zijn geformuleerd.
Met QAN Architectuur zet ik me in voor de ontwikkeling en realisatie van vitale leefruimten in nieuwe en bestaande situaties. Ik maak me sterk voor een gecoördineerde, integrale aanpak van het bouwproces, vanaf het ontwerp tot en met de bouw en ingebruikname van een gebouw.

Werkwijze

Architectenbureau QAN Architectuur is onafhankelijk en vertegenwoordigd de opdrachtgever in het bouwproces.

De vraag- en doelstelling van de opdrachtgever/gebruikers vormt het uitgangspunt voor onze integrale benadering van het ontwerp- en bouwproces. De dialoog in dit proces wordt gevoed door het doelmatig inbrengen en slim combineren van vakkennis, vaardigheden en inzichten. Communicatie, coördinatie en betrokkenheid is de kracht van onze samenwerking. Met deze werkwijze zijn wij in staat een hoge kwaliteit voor een eerlijke prijs te leveren.

Architectuur

Architectuur is ruimte creëren; een inspirerend denk- en werkproces waarin de relatie tussen de omgeving, het gebouw en het gebruik centraal staat. Als architect beoog ik in dit proces met de opdrachtgever/gebruikers en de deelnemers aan een project ruimte en vrijheid te creëren om te verkennen, te ontdekken en te beleven. Ruimte om te wonen, te werken, te leren, te ontspannen, te spelen, te ... Ruimte, met meer mogelijkheden dan denkbaar is.

De naam QAN

QAN is een lettercode die wordt gebruikt in de luchtvaart en de meteorologie. Het geeft de windrichting en windsnelheid aan op een bepaalde plaats en tijd. QAN staat in de naam van het bureau voor:
-het gebruik en de beleving van ruimte en tijd
-de veranderlijke omstandigheden
-vooruitzien en anticiperen