Orthos en Paedos

Duurzame renovatie bedrijfspand

Plaats: Arnhem, Heyenoord

Voor een medisch bedrijf werken we op dit moment als bouwteam aan de verbouw- en renovatie van een bestaand pand in Arnhem, met als opdracht een representatieve, duurzame werkomgeving te realiseren met specifieke gebruiksmogelijkheden. Daarbij is het de uitdaging het gebouw bijna energieneutraal te maken.
Het huidige, in onbruik geraakte gebouw (bouwjaar 1960) staat naast een ander bedrijfspand enigszins verloren in een dichtbebouwde woonomgeving met stadswoningen van 2-3 bouwlagen uit een vroegere bouwperiode (1900 – 1930). Met de vestiging van het bedrijf, de renovatie en de nieuwe uitstraling ontstaat, vanuit een ruimtelijke en functionele benadering, een nieuwe verbinding in de bestaande, stedelijke omgeving.


Onderdelen integrale opdracht:

Aan de noord- en oostzijde van het gebouw worden uit- en aanbouwen gerealiseerd. De indeling wordt aangepast met nieuwe werkruimten en sanitaire voorzieningen. De technische installaties worden volledig vernieuwd. De gasaansluiting komt te vervallen en het regenwater wordt geïnfiltreerd in de bodem. De vloeren, gevels en daken van het gebouw worden geïsoleerd en de nieuwe buitenkozijnen worden v.v. isolerende beglazing. Een bodemenergiesysteem (aardwarmtepomp) zal voorzien in de verwarming en koeling van het gebouw. Met zonnepanelen wordt het grootste deel van de benodigde electriciteit opgewekt. De daken worden v.v. een nieuwe dakbedekking en het zadeldak aan de straatzijde wordt bedekt met sedum.

QAN Architectuur heeft in dit project de planvorming en organisatie verzorgt en heeft de leiding in het bouwproces.

De partners voeren de volgende onderdelen van het werk uit: Overige onderdelen uitgevoerd door derden:
-sloopwerk -paalfundering (stalen buispalen)
-grondwerk, terreinverhardingen, terreininrichting (parkeerplaatsen, groen, verlichting e.d.) -bodemenergiesysteem (zie verwarmingsinstallatie)
-betonwerk (funderingsbalken, betonvloeren, hellingbaan en buitentrap) -zonnepanelen
-metselwerken (binnenwanden) -vloerafwerkingen
-binnen- en buitenkozijnen  
-timmerwerken  
-staal- en metaalwerken (dakconstructie en lateien)  
-dak-, gevel- en vloerisolatie  
-dakbedekking  
-stucwerk, tegelwerk en schilderwerk  
-systeemplafonds  
-binnen- en buitenriolering  
-hemelwaterafvoeren, goten en bodem-infiltratiesysteem  
-verwarmingsinstallatie (aardwarmtepomp met ltv-vloerverwarming)  
-waterinstallatie en sanitair  
-electra-installatie  
-ventilatiesysteem (met warmteterugwinning)  
-vegetatiedak (sedum)